Жас электрик

« ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША.

«ЖАС ЭЛЕКТРИК» ҮЙІРМЕСІ.

1.Студенттерге 220 В электр монтаж жұмысын үйрету,схема түрлерін таныстыру.

2.Есептегішті 220В қорек көзіне қосып ,Мултиметрмен тексеру.

3. 380 В электр тізбегімен жұмыс жасау.Электрдвигательді қорек көзіне қосу.Магнитті пускательмен жұмыс.220 в катушкалы магнитті пускательді құрастырып үйрену.

Үйірме жетекшісі: Шадаев Бақберген.

Үйірмеде студенттер электр апараттармен жұмыс жасап ,схемалар оқып үйренеді.

РАДИОТЕХНИКА ҮЙІРМЕСІ, РТ-18/9Г ОҚУ ТОБЫ

Мақсаты: Студенттердің радио электрондық байланыс құрылғылары туралы, олардың түрлерін ажыратуды, сонымен қатар, олардың дұрыс тарату жолдарын үйрету, радиобайланыс, радио электрондық құрылғыларын тәжірибе жүзінде меңгеруді қалыптастыру.

Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру мақсатында ұйымдастырылған үйірмелердің бірі — «21 ғасыр Радиотехникасы». Жетекшісі: Шахизат Әйгерім Сейілханқызы. Жас радиоәуесқойлар радиоконструкцияларды құрастыруды үйреніп қана қоймай, онда болып жатқан сигналдың процестерін зерттейді, қандай да бір аспаптың жұмысын түсінеді, блоктар мен аппаратура тораптарының күрделі емес есебі.

WIFI желісі арқылы бизнесті жылжыту.

Байланыс жүйелердің тиiмдiлiгiн жоғарылату мiндетi берілген шарттар мен шектеулер кезінде уақыттың бірлігiнде таратудың берілген дұрыстығы мен ақпараттың максимальдік санын жеткізетiн, жүйенің ең жақсы нұсқауын табу.

Модельдер мен қарапайым механизмдерді зерттеу мысалында студенттер қазіргі заманғы техниканың құрылымын жақсы түсіну мақсатында үйірме жұмыстарын өтеді.

Үйірмеге қатыстыру арқылы студенттердің танымдық, біліктілік қабілеттерін дамыту

Хабарлағышқа орнатылған ұшқындық аралық тербелмелі контур жіберіп — таратушы антеннамен индуктивті байланыста және онымен резонанстық күйге келтіріледі. Сигналды тіркеу тәсілдері әуе толқындар арқылы жіберген сигналды қабылда алады.

 

1203000 - « Теміржол көлігінде қозғалысты басқару» мамандығының «Жас теміржолшы» үйірме «XXI ғасыр Радиотехниктері» үйірмесі Жетекшісі: Байқадамова Ж.А